Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Prisliste for 2020

Prisene på alle fagtilbud fastsettes og justeres årlig av Oslo kommune når neste års budsjett vedtas i desember 2020.

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes til kr 4.024 per elev per år fra 01.01.2020. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.
 
Priser er oppgitt pr. semester hvis ikke annet er opplyst
 
 
MUSIKK 
 
 • Sang- og instrumentundervisning: 2.012,–
Ensembler
 • Slagverkensemble: 1.645,–
 • Barokktrompet-ensemble: 1.645,–
 • Gitarensemble: 1.645,–
 • Band (flere tilbud): 495,– til 1.645,–
 • Keyboardorkester: 2.012,–
 • Trekkspillensemble: 1.645,–
 • Trompetensemble: 1.645,–
Talentutvikling
 • Lørdagsskolen: 3.657,– (samspill og 45 min. individuell undervisning)
 • Unge musikere: 2.012,–
Intensivkurs
Pris oppgitt er pr. kurs.
 • Gitarkurs: 2.700,– (kurset varer 20 uker)
 • Keyboardkurs: 1.645,– (kurset varer 12 uker)
Andre musikk-tilbud
 • Musikk i livets begynnelse: 1.760,–
 • Musikkgruppe for barn: 2.012,–
 • Musikkgruppe for barn og ungdom med Downs syndrom: 2.012,–
 • Musikkterapi: 2.012,–
Instrumentleie
 • Vanlig instrumentleie: 515,–
 
 
DANS
 
 • 50–60 min/time, 1 g/uke: 2.012,–, (1.600,– på utvalgte kurs på Schous)
 • 75 min/time, 1 g/uke: 2.225,–
 • 90 min/time, 1 g/uke: 2.590,–
 • Ungdomskort, 3–5 g/uke: 3.460,–
 • Halvårskort, 3–7 g/uke: 4.345,–
 • Klippekort (10 klipp): 1.445,– for medlemmer av NODA, dansestudenter ved høyskoler / fagskoler og profesjonelle dansere
 • Enkelttime yoga/strekk/pilates og alle andre timer for utenbyselever: 210,–
Fordypningstilbud 
 
 
TEATER
 
 • Barne- og ungdomsteater:  2.012,–
 • Forstudium teater: 19.600,–
 • Teaterkurs for voksne: 4.450,– (pr. kurs)
 • Monologworkshop: 3.820,– (pr. kurs)
 • Musikkteater: 2.012,–

 
VISUELL KUNST
 
 • Billedkunst elevplass: 2.350,–
 • Animasjon elevplass: 2.012,–
 • Animasjonskurs: 1.630,–
 • Tegnekurs elevplass: 2.012,–
 • Keramikk elevplass: 2.350,–


 • Schous Artcamp 1.650,–