Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Søk plassSøknadsskjema
 
Har du spørsmål vedrørende opptak eller søknad kan du ta kontakt med vårt sentralbord (tlf. 22 05 77 70). Spørsmål som gjelder dans: dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no - tlf. 22 20 67 23 
 
Vilkår for opptak
Musikk: Fra det året du fyller 6 år, unntatt musikk i livets begynnelse (fra 0 år), suzukifiolin (fra 3 år).
Teater: barneteater (fra 5 år).
Dans: Se alder og nivå på våre timeplaner for dans. Fordypningstilbud i dans har opptaksprøver. 
 
Generelt
Har du elevplass (helårskurs) må du bekrefte at du ønsker å fortsette hvert år innen 1. mai. Dersom du ikke får elevplass, vil du komme på venteliste, og i mellomtiden kan det være lurt å se nærmere på noen av våre kurstilbud. Det meste av undervisningen følger skoleåret, og foregår på ettermiddag/kveld. Vi har også kurs med varighet på 8 – 12 uker, som starter på ulike tidspunkt gjennom året.
 
Ungdom/voksne som får melding om venteliste på dans ukene ved oppstart, oppfordres å møte opp til timene. (da vi ikke alltid rekker å ta opp og svare alle søkere første kursuke) Barn på venteliste- ta kontakt! 
 
Søknadsfrister
Hovedopptak til elevplasser i musikk og teater gjøres i juni. Dans tar opp elever til kurs for høst-og vårsemester. (sommerkurs og nyttårskurs har egne frister). Noen kurs er åpne for å kjøpe enkelttimer.  
Skolen tar imidlertid imot søknader hele året.