Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

ArrangementerHøst 2019 
 
22. september Inspirasjonsdag for blåsere på Grønland kulturstasjon
 
26. september Elvelangs
 
2. – 3. november Barnas verdensdager på Grønland kulturstasjon
 
3. november Klaverkonsert på Grønland kulturstasjon
 
17. november Ungdommens musikkmesterskap på Grønland kulturstasjon
 
17. – 19. november Ungdommens musikkmesterskap, regionsfinale
 
24. november Lørdagsskolens vinterkonsert i Kulturkirken Jacob
 
6. og 7. desember Juleforestilling (teater) i teatersalen på Schous kulturstasjon
 
6. desember Julekonsertog utstilling i Grønland kirke
 
13. og 15. desember Danseforestillinger på Riksscenen
  
 
Vår 2020  
 
9. februar Kammermusikkdag på Grønland kulturstasjon
 
13. mars Strykeseksjonens store vårkonsert i Oslo konserthus
 
April Barne- og ungdomsteatrets forestilling
 
7. mai Klaverkonsert på Grønland kulturstasjon
 
8. – 10. mai Musikkteaterfestivalen på Black Box
 
9. – 10. mai Danseforestillinger på Riksscenen 
 
28. – 31. mai Avgangsforestilling Forstudium teater 
 
5. og 7. mai Lørdagsskolens sommerfestival 
 
 
Se arrangementene på Facebook