Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Kulturstasjonene 
 
Vi er over hele Oslo!
 
I tillegg til kulturstasjonene undervises det på nesten 60 grunnskoler rundt i byen. Et av Oslo musikk- og kulturskole sine langsiktige mål er å få en kulturstasjon i hver bydel.