Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Praktisk informasjon

Til venstre finner du prisliste, oversikt over ferie- og fridager, samt skjemaer du skal bruke når elektronisk søknadsskjema ikke er tilgjengelig