Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? Se om ikke du finner svaret her!

Hvordan søker man om plass i kulturskolen?    
Svar: Du finner elektronisk søknadsskjema her.
 
Når er fristen for å søke?    
Svar: Du kan søke hele året. Hovedopptaket til elevplass skjer i juni, men skolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året.
 
Hvor tidlig kan jeg søke om plass for barnet mitt?    
Svar: Vi har ingen nedre aldersgrense for søknad.    
 
Hvordan, og når, får man beskjed om man har fått plass?    
Svar: Alle som får plass får beskjed pr. e-post. I noen tilfeller tar vi også kontakt pr. telefon.    
 
Jeg står på ventelisten. På hvilken plass står jeg i køen?    
Svar: Ventelisten for de ulike fagene er organisert etter når søknaden er registrert. Vi gir tilbud fortløpende etter hvor lenge du har stått på ventelisten.    
   
Hvor lenge må man stå på ventelisten?
Svar: Dette kan variere mye fordi ventelisten for de ulike instrumentene og de andre kunstfagene er av svært ulik lengde. Enkelte områder i byen har også kortere ventetid enn andre. Følg med på nettsiden vår oslokulturskole.no der det ofte står på førstesiden hvilke tilbud vi har ledige plasser på.    
 
Kan alle søke om plass i kulturskolen?    
Svar: Alle kan søke om plass, men vi prioriterer barn og unge opp til 18 år. Dersom vi har ledig kapasitet på enkelte fag tar vi inn voksne.
 
Kan voksne over 18 år søke om plass i kulturskolen?    
Svar: Alle kan søke om plass, men vi prioriterer barn og unge opp til 18 år. Dersom vi har ledig kapasitet på enkelte fag tar vi inn voksne. Egne tilbud til voksne gjelder i særlig grad på teater og dans.    
 
Hvor foregår undervisningen?    
Svar: Se kart over undervisningssteder 
her.
 
Når foregår undervisningen?
Svar: Undervisningen foregår hovedsakelig i tidsrommet kl. 14:00 – 21:00, men vi har også noen tilbud som foregår på formiddagen eller i helgen. Som Lørdagsskolen og noen dansekurs.    
 
Hva er en elevplass?    
Svar: Å få en elevplass betyr at du har denne plassen til du selv sier den opp. Alle som har elevplass blir bedt om å bekrefte at de vil beholde plassen for neste skoleår (innen 1. mai hvert år). Dersom man ikke bekrefter elevplassen blir det registrert som en utmelding av skolen, og man mister plassen.    
 
Hva er kurs?    
Svar: Kurs er, i motsetning til elevplass, et tidsbegrenset undervisningstilbud, som regel av 10 eller 12 ukers varighet. Antall deltakere på kurs er fra 10–20, avhengig av fag.    
 
Hva koster undervisningen i kulturskolen?    
Svar: Vi har ulike priskategorier. Se Prislisten for oversikt, eller klikk deg inn på det fagtilbudet du er interessert i, så ser du hva det koster.
 
Hvordan betaler man?    
Svar: Faktura for kulturskolen sendes i posten fra Kulturetaten. Merk at på fakturaen står det at du kan takke ja til eFaktura når du får tilbud om det fra nettbanken. Da vil du neste gang motta fakturaen elektronisk direkte i nettbanken.    
 
Når kommer fakturaen?    
Svar: Faktura for høsthalvåret sendes i slutten av september. For vårhalvåret sendes fakturaen i februar.    
 
Jeg ønsker å slutte i løpet av skoleåret. Hvordan melder jeg meg ut av kulturskolen?    
Svar: Elevreglementet sier at utmeldingsfristen for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 15. november. Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon ved å logge inn i SpeedAdmin og gi beskjed ved å velge Utmelding på første side. Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.    
 
Jeg ønsker å slutte til sommeren. Hvordan melder jeg meg ut av kulturskolen?    
Svar: Elevreglementet sier at elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen med kulturskolen hver vår etter skriftlig forespørsel fra skolen. Dersom du ikke ønsker å fortsette kan du bare la være å svare på denne forespørselen så vil du automatisk bli utmeldt til sommeren.    
 
Jeg har mottatt faktura selv om jeg har sluttet. Hvorfor det?    
Svar: Du har mottatt faktura fordi du:    
   a) har glemt å sende skriftlig utmelding innen 15. november, eller har levert den skriftlige utmeldingen din etter fristen 15. november. 
   b) bare har sagt fra til læreren din at du ville slutte uten å sende skriftlig utmelding til skolens administrasjon.    
   c) har bekreftet skriftlig at du ønsket å videreføre elevplassen din til høsten, og glemt at denne bekreftelsen er bindende.    
 
 
Fikk du svar på det du lurte på?    
Hvis ikke kan du sende ditt spørsmål til kulturskolen@kul.oslo.kommune.no