Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Ferie- og fridagerOslo kulturskole følger i prinsippet skolenes ferie – og fridager, men ved at kulturskolen underviser på ca. 90 ulike steder i Oslo kan det forekomme lokale avvik. Normaltilbudet i kulturskolen tilsier 35 ukers undervisning. Oppstart og avslutning kan derfor avvike fra grunnskolens skolerute. Forestillinger / konserter / utstillinger vil komme i tillegg.
 
Høst 2019
 
26. august
Skolestart i kulturskolen fra mandag. Se de ulike fagsidene for nærmere informasjon
 
9. september
Valgdag (Enkelte fag har undervisning. Sjekk med lærer)
 
30. september – 4. oktober
Høstferie
 
23. desember – 1. januar
Juleferie
 
 
Vår 2020 
 
Fra 2. januar 
Oppstart. Elever får beskjed om hva som gjelder for sin undervisning.
 
17. – 22. februar
Vinterferie
 
6. – 14. april
Påskeferie
 
1. mai, 17. mai, 21. mai (Kr. himmelfart), 21. mai og 1. juni (2. pinsedag)
Fridager 
 
19. juni
Siste skoledag