Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

SkjemaerSkjemaene på denne siden er PDF-dokumenter. Det krever at man har Adobe Acrobat Reader installert. Den kan lastes ned fra nettet for PC og Mac (søk på Adobe Acrobat Reader), fra Appstore for iPad/iPhone eller fra Google Play for Android.
 
For å fylle ut: Last ned og lagre skjemaet lokalt, fyll det ut i Adobe Acrobat Reader og send det som vedlegg på epost. For at enkelte skjemaer skal fungere optimalt, bør man aktivere Javascript. Se veiledning.
 
Permisjoner og egenmeldinger 
Overnevnte skjemaer må fylles ut og sendes elektronisk til Oslo kulturskoles postmottak. Sett alltid nærmeste leder på kopi.
 
Andre skjemaer 
Timelister sendes på e-post til HR-seksjonen. Skjema for kvelds- og helgetillegg sendes til Kulturskolens postmottak