Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Rutiner ved kjøp: Bestilling, rekvisisjon, fakturering, utlegg m.m.Rekvisisjon
 • Innkjøp skal være planlagt
 • Ønske om kjøp må godkjennes skriftlig av inspektør/leder som utsteder behovsmelding som grunnlag for utstedelse av rekvisisjon fra regnskapsavdelingen.

Mottatt vare
 • Pakkseddel/kvittering (som følger med varen) skal sjekkes.
 • Skriv signatur og dato på pakkseddelen, og lever ti regnskapsavdelingen
 • Ved manglende pakkseddel/kvittering må en e-post sendes regnskap@kul.oslo.kommune.no som dokumentasjon, med oversikt over hvilke varer som er mottatt

Fakturaer 
 • Det skal alltid foreligge rekvisisjon eller annen dokumentasjon på at bestillingen er godkjent før faktura legges til betaling.
 • All dokumentasjon sendes regnskap@kul.oslo.kommune.no

Unntaksvise utbetalinger som overskrider kr 200
 • OBS! Denne type utbetalinger medfører at vi taper 25 % momsrefusjon av kjøpet
 • Kjøp skal være godkjent av inspektør/leder
 • Kvitteringer for utlegg må være signert og påført fødselsnummer. Kvitteringer for utlegg som det kreves refusjon for sendes til lønnsavdelingen 

Vedlikehold av instrumenter 
 • Datert og signert originalkvittering leveres hr-seksjonen@kul.oslo.kommune.no påført fødselsnummer
 • Refusjonen utbetales da samtidig med vanlig lønnsutbetaling