Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Undervisningssteder 
 
Vi er over hele Oslo!
 
  • Grønland kulturstasjon, Tøyenbekken 5
  • Schous kulturstasjon, Trondheimsvn. 2, bygg L «Malteriet»
  • Manglerud kulturstasjon, under bygging, med ferdigstillelse 2022
  • Voldsløkka kulturstasjon, under bygging, med ferdigstillelse 2024
  • Mortensrud kulturstasjon, under planlegging
  • Trosterud kulturstasjon, under planlegging
Kulturstasjonene er store undervisningssteder der kulturskolen disponerer egne lokaler. Undervisningen foregår ellers på rundt 80 steder over hele byen. Et av våre langsiktige mål er å få en kulturstasjon i hver bydel.