Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.noROMMEN SKOLE
OG KULTURSENTER
 
Rommen skole og kultursenter ble åpnet høsten 2012. Der tilbys det en rekke kulturaktiviteter i regi av bydel Stovner og Oslo kulturskole.
 
Adresse: Karen Platous vei 31, 0988 Oslo
 
Større kart