Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.noTØYEN KULTURSTASJON
 
 
 
Tilbud på Tøyen kulturstasjon
 
På Tøyen kulturstasjon har Oslo kulturskole et mangfoldig tilbud innen musikk, teater og visuell kunst for barn i hele Oslo.  For elever ved Tøyen- og Vahl skole er tilbudet på Tøyen kulturstasjon gratis men det er også åpent for elever ved andre skoler og bydeler.
 
 
Spillerom (5. – 10. trinn)
 


 
 
 
 
 
Aktivitetsskoletiden (1. – 4. trinn)
 

 

Førskolebarn
 
  • Kulturkarusell: Hver torsdag på dagtid tilbys 5-åringer i bydelsens barnehager undervisning i musikk, teater og visuell kunst. Det er satt av 7 uker til hvert fag og barna får på denne måten et innblikk i de forskjellige kunstretningene.