Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Sang – klassisk

Elevplass

Alder/nivå: Fra 9 år
Varighet: Undervisningsåret for elevplass går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart – høst: uke 35, vår: uke 2.
Pris: 2.012,– pr. semester

Tilbake til Sang hovedside
 
Sangundervisningen ved Oslo kulturskole foregår hovedsaklig i små grupper, satt sammen etter alder og nivå. Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå. Elevene lærer hvordan stemmen er bygd opp og hvordan den fungerer rent fysiologisk.
 
Undervisningen tilpasses den enkelte elev utfra alder og interesse.

Innhold i undervisningen:
  • tekstforståelse og formidling
  • grunnleggende sang- og pusteteknikk
  • formidling av tekst og innhold
 
Undervisningssteder
  • Grønland kulturstasjon
  • Rudolf Steinerskole


Kontaktperson: Kulturskolens sentralbord - tlf. 22 05 77 70