Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

STEINERSKOLENS JENTEKOR- SYNGER STOR JUBILUMS- /JULEFORESTILLING

med Maj Britt Andersen, Stian Karstensen m/flere

JAKOB KIRKE
 
SØNDAG 29. NOVEMBER
 
kl. 1500  
 
dirigent Tone Wik
 
Billetter kjøpes på billettservice.no
 
Enkel: kr. 200,- / familie (1 voksen og 2 barn): kr. 500,-
 
Publisert: 28.10.2015