Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Flotte prestasjoner under Ungdommens musikkmesterskap

Flere av kulturskolens elever oppnådde flotte resultater under Ungdommens musikkmesterskap, nasjonalt, på Norges musikkhøgskole 16. – 19. januar.

21.01.2020
 
Våre elever fikk priser i følgende klasser: 
  • Piano, klasse 2: David Buta, 2. pris 
  • Piano, klasse 2: Anastacia Vostrikova, 3. pris 
  • Piano, klasse 3: Hymn Sun, 2. pris 
  • Åpen klasse, klasse 2: Oskar Svendsrud (akkordeon), 2. pris 
Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk, for alle under 26 år, som arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps Forbund.
 
Pianoelev David Buta