Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Trompet

Elevplass

Alder/nivå: Fra 7 år
Varighet: Undervisningsåret for elevplass går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart – høst: uke 35, vår: uke 2.
Pris: 2.012,– pr. semester

På Oslo kulturskole foregår trompetundervisningen hovedsaklig i små grupper, satt sammen etter alder og nivå. Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.
 
 
Foto: Sofi Lundin
 
Undervisningssteder
  • Hasle skole
  • Ljan skole

I tillegg underviser våre lærere i en rekke av de korpsene vi samarbeider med. Se oversikt og kontaktdetaljer her. Vennligst ta kontakt med det aktuelle korpset angående opptak. Kontaktperson: Kulturskolens sentralbord - tlf. 22 05 77 70