Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Trekkspillensemble

Ensemble

Alder/nivå: Fra 9 år
Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart – høst: uke 35, vår: uke 1.
Pris: 1.645,– pr. semester

Oslo kulturskole har to trekkspillorkestre i samarbeid med Bærum kulturskole, ett for barn og ett for ungdom.
 
Den musikalske utviklingen til elevene får en helt annen dimensjon når de også spiller sammen med andre i et miljø som er tilpasset alder og nivå til den enkelte elev. Tilbudet gir, i tillegg til glede ved å spille sammen, et verdifullt sosialt fellesskap.

Undervisningssteder:

  • Kunnskapssenteret i Sandvika.

Oversikt over samspilltilbud
 

Forkunnskaper:
Øvet nivå


Kontaktperson: Kulturskolens sentralbord - tlf. 22 05 77 70