Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Musikkgrupper for barn

På musikkgruppe får elevene synge, danse lytte, leke og eksperimentere med lyder, rytmer og instrumenter.

 
 


Musikkgruppe for barn
Elevplass, 3 – 8 år. Les mer
 

 
Musikkgruppe for barn med Downs syndrom
Elevplass, 4 – 7 år. Les mer