Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Improvisasjon, helårskurs

Alder/nivå: Fra 12 år
Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart – høst: uke 35, vår: uke 2.
Pris: 2.036,– pr. semester

Foto: Sofi Lundin
 
Lær å improvisere!
Undervisningen foregår hovedsaklig i individuelle timer, samt enkelte gruppetimer. Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå og i tråd med egne musikalske preferanser.
 
Oslo kulturskoles tilbud i improvisasjon er åpent for blåsere, strykere og sangere fra alle sjangre, men det forutsettes at elevene er over nybegynnerstadiet på instrumentet sitt.

Innhold i undervisningen:
  • gehørspill
  • utvikling av håndverksmessige ferdigheter
  • utvikling av kunstneriske ferdigheter
  • effektiv lytting
  • relevant teori
Undervisningssted: Grønland kulturstasjon
 
Spørsmål? Kontakt lærer Kari Rolland
 
 

Forkunnskaper:
Mellomnivå og viderekommen