Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Bevegelse for foreldre og barn

Våren 2017 endrer vi navnet til Foreldre og barn. Alle 1–2 åringer søker "Foreldre og barn 2–3 år" (systemet er under omlegging)

Alder/nivå: 1 – 2 år, med foreldre
Varighet: Høsten 2017: Kursstart uke 35. Stengt uke 40. Siste kursuke uke 49. Våren 2017: Siste kursuke uke 19.
Pris: Fra 1.900,– pr. semester (merk: prisen varierer etter timens varighet, se timeplan)Kontaktperson: Liv Greli - tlf. 22 20 67 23 / resepsjon (når vi har kurs): 22 20 67 25