Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Dans på Tåsen

Oslo kulturskole tilbyr dansetimer på Tåsen senter (Puls treningssenter / Tåsen fysioterapi).

Timeplan, våren 2019 

Våren 2019 starter alle kurs i uke 3. Første kursuke kan man ta gratis prøvetimer! Alle må registrere seg før oppmøte da timer på Tåsen pleier å være fulle! 
 
Ved påmelding, velg dag og tid eller skriv dette i merknadsfeltet.
 
Informer pedagogen ved sykdom eller fravær. Ved skade eller sykdom over lengre tid, har du ved fremvisning av legeerklæring rett til å få en del av innbetalt kursavgift trukket fra på et senere kurs. Eventuell avmelding må skje skriftlig i løpet av første kursuke. Dersom skriftlig beskjed ikke foreligger innen fristen, må hele kursavgiften betales. Se forøvrig skolens reglement.
 
Kontaktperson
Cecilie Ålskog: tlf. 22 20 67 23
 
Foto: Peter D. Hypher