Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Dans på Tåsen

Oslo kulturskole tilbyr dansetimer på Tåsen senter (Puls treningssenter / Tåsen fysioterapi).

Timeplan, våren 2019

Våren 2019: kursstart i uke 3. Stengt uke 8, påskeuken: 15.-22.april, 1.mai. Siste kursuke uke 19.
Høsten 2019: Kursstart uke 35. Stengt uke 40. Siste kursuke uke 50.
 
Første kursuke kan man ta gratis prøvetimer! (så lenge det er plass!
 
Ved påmelding, velg dag og tid eller skriv dette i merknadsfeltet.
 
Informer pedagogen ved sykdom eller fravær. Ved skade eller sykdom over lengre tid, har du ved fremvisning av legeerklæring rett til å få en del av innbetalt kursavgift trukket fra på et senere kurs. Eventuell avmelding må skje skriftlig i løpet av første kursuke. Dersom skriftlig beskjed ikke foreligger innen fristen, må hele kursavgiften betales. Se forøvrig skolens reglement.
 
Kontaktperson
Cecilie Ålskog: tlf. 22 20 67 23
 
Foto: Peter D. Hypher