Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Fordypningsprogram i dans

På Schous har vi flere fordypningsprogram rettet mot de som har ambisjoner, ønsker større utfordringer og som har lyst til å lære mye på kort tid.