Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Dans i Nydalen

Kurs i Nydalen finner du på Fernanda Nissen skole.

Foto: Peter D. Hypher
 
 
Våren 2019 starter alle kurs i uke 3. Første kursuke kan man ta gratis prøvetimer! Alle må registrere seg før oppmøte. 
 
Undervisningen foregår på Fernanda Nissens flotte dansesal hvor det er spesialgulv tilpasset dans. 
 
Ved påmelding, velg dag og tid eller skriv dette i merknadsfeltet.
 
Informer pedagogen ved sykdom eller fravær. Ved skade eller sykdom over lengre tid, har du ved fremvisning av legeerklæring rett til å få en del av innbetalt kursavgift trukket fra på et senere kurs. Eventuell avmelding må skje skriftlig i løpet av første kursuke. Dersom skriftlig beskjed ikke foreligger innen fristen, må hele kursavgiften betales. Se forøvrig skolens reglement.
 
Kontaktperson
Cecilie Ålskog: tlf. 22 20 67 23
  
Fernanda Nissen skole
Sandakerveien 102 (inngang fra Kristoffer Aamotsgate)
 
Foto: Kristian Mjøset