Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Vil du eller må du?

Forstudium teater markerer sitt 10-årsjubileum med forestillingen «Vil du, eller må du?», fredag 14. juni på Schous kulturstasjon. Forestillingen er gratis.