Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Amandus JUNIOR-nominasjoner til kulturskolen

To av kulturskolens animasjonselever er blant de 18 nominerte til Amandus JUNIOR-prisen.

 
Mia Andrå er nominert for filmen «En mystisk pose», og Benjamin Rekdal-Sjøberg for filmen «The adventures of Bob the depressed man». Mia og Benjamin går begge på animasjon ved Schous kulturstasjon. Prisen deles ut under Amandusfestivalen på Lillehammer 10. til 13. april. Vi gratulerer, og ønsker lykke til!