Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Kunstkarusell

A-kurs

Alder/nivå: 7 til 10 år.
Varighet: 3 x 10 uker
Pris: 950,– pr 10-ukers periode + materialtillegg (100,–)

 
 
Oppstart utsatt til uke 41. Opptak pågår i ukene 34–36.
 
Alle nye elever i alderen 7–10 år som ønsker å starte med visuell kunst i kulturskolen, må starte med Kunstkarusell. Kunstkarusell er et fagtilbud som tar for seg flere av grunnelementene i den visuelle kunstopplæringen, som tegning, tredimensjonal forming og farge. Kursets lengde er på totalt 30 uker fordelt på 3 uavhengige deler. (10 uker pr. del), og har en varighet på 60 minutter pr. gang. Hver gruppe er på inntil 12 elever.
 
Kunstkarusellen har tre opptak i løpet av skoleåret og må følges over flere semestre. Den gir grunnlag for å søke plass på mer spissede kurs i tegning, billedkunst, grafikk, gatekunst, spilldesign, film, keramikk eller animasjon. Disse kaller vi B- og C-kurs. 
 
Kontaktperson