Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Animasjon

Oslo kulturskole tilbyr både 8-ukerskurs (B-kurs) og helårskurs (C-kurs) i animasjon.

Animasjon, 8 ukerskurs     

Animasjon, helårskurs
 
 
Nedenfor kan du se noen av filmene som har blitt laget på tidligere animasjonskurs.