Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Tegning

Fast plass

Alder/nivå: Fra 9 år
Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker fordelt på to semestre, og følger grunnskolens ferie- og fridager. På slutten av året lager vi en utstilling der alle elevene er representert.
Pris: 1 951,50,– pr. semester

Søk plass på Tegning
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet. For barn mellom 6 og 10 år anbefaler vi tilbudet kunstkarusell som er et introduksjonskurs til det visuelle kunstfagfeltet før de søker på tegning.
 
Er du glad i å tegne? På tegning hos Oslo kulturskole, lærer du forskjellige tegneteknikker som blant annet skyggelegging, skravering og perspektivtegning.
 

30 sekunder!
I dag tegner de croquis på tegnekurset, med læreren som modell. Bare 30 sekunder på hver stilling har de på å få bevegelsen ned på papiret.

Det er kjempegøy, synes venninnene Ada og Anne, som forteller at de går på tegnekurs for å bli flinkere til å tegne.
– Egentlig vil jeg bli bedre enn Ada, smiler Anne.
– Vi skryter av hverandre, men kan også kritisere hverandre, forteller Ada,
– for på den måten kan vi bli bedre.

– Vi lærer å gjøre ting riktig, sier Dina, som er 17 år og eldst på kurset. Hun har tegnet hele livet og tegner helst mennesker. Det er bra å gå her og lære teknikkene, sier hun.

  
Kontaktperson