Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Tegning, helårsplass

Alder/nivå: Fra 12 år
Varighet: 35 uker. 90 minutter undervisning i uka.
Pris: 2.375,– pr. semester (inkl. materialer)

 
Søk på tegning, helårsplass
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet.
På helårsplass i tegning får du jobbe med ulike tegneteknikker som skravering, skyggelegging og perspektivtegning. For å kunne søke på dette kurset kreves det at man har gjennomført (ett eller flere semester på) grunnleggende kurs. Kurset har kun 2 opptak i året (høst og vår).

Kontaktperson
Patrick Ekberg Sørensen