Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Keramikk og skulptur

Oslo kulturskole tilbyr 8-ukerskurs (B-kurs) og helårskurs (C-kurs) i keramikk og skulptur. For kunne søke på helårskurs må eleven først ha gjennomført ett eller flere 8-ukerskurs.

Keramikk og skulptur, 8-ukerskurs
 
Keramikk og skulptur, helårskurs