Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Øvrige tilbud i kulturskolenI menyen til venstre finner du en oversikt over undervisningstilbud i Oslo kulturskole, som ikke er en del av den ordinære undervisningen.
 
Foto: Kristian Mjøset
Foto: Sofi Lundin
drømmestipendet 2016
Foto: Stephen HuttonFoto: Ragnhild Slettner