Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Kulturskolen flytter inn på Ris skole

Denne høsten etablerer Oslo musikk- og kulturskole ny kulturstasjon i Ris skoles nybygde lokaler.

Foto: Sofi Lundin
 
Allerede fra august kan ditt barn få undervisning i disse disiplinene:
Undervisningen vil foregå på alle nivåer. Elever ved Ris skole vil få fortrinnsrett til elevplass. 
 
Søk om plass her!
Husk å skrive «Ris kulturstasjon» i merknadsfeltet når du søker.