Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

NYTT SØKNADSSKJEMA

Kulturskolens nye elektroniske søknadsskjema er nå åpnet. Søk om plass nå!

Søknadsskjems finner du her.
 
Har du spørsmål vedrørende søknad og opptak kan du ta kontakt med vårt sentralbord på epost eller på tlf. 22 05 77 70. 
 
Søkere til dans kan sende e-post til Liv Greli. Tlf.: 22 20 67 23 (sms 922 00 112).
 
Publisert: 02.02.2017