Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Byrådet vil styrke kulturskoletilbudet

For å gjøre undervisning i musikk, dans, teater og visuell kunst mer tilgjengelig for alle barn i Oslo ønsker byrådet å innføre kulturskoletilbud i Aktivitetskoletiden.

I første omgang blir det et prøveprosjekt fra 2019 til 2021 ved 12 utvalgte skoler i byen. Aktivitetene vil være gratis, som en del av AKS-tilbudet. Se saken på Østlandsdsseningen i videoen under.