Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Lørdagsskolens vinterkonsert

Søndag 24. november holdt Lørdagsskolens sin store vinterkonsert i Kulturkirken Jakob.

Se flere bilder på kulturskolens Facebook-side.