Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Gjenåpning av Oslo kulturskole

Oslo kulturskole vil fortsette digital/alternativ undervisning inntil videre. Det er ikke aktuelt å åpne for ordinær undervisning igjen før vi har fått klarsignal fra helsemyndighetene.

 
Vi jobber for at det skal være trygt å delta i undervisning hos oss framover. Norsk kulturskoleråd arbeider med en smittevernveileder som tar utgangspunkt i veilederne for barnehager og skoler. Denne vil bli tilpasset kulturskolene og fagenes egenart, gruppestørrelse og gruppesammensetning, samt særlige forhold ved de ulike undervisningsstedene. Vi avventer en beslutning fra politisk ledelse om elevbetaling dette semesteret.
 
Organisering av undervisningen under Korona-situasjonen
De fleste av våre lærere tilbyr nå alternativ undervisning. Den digitale undervisningen vil være ulik for de mange fagene med alt fra «live» undervisning til utsending av oppgaver og linker.
 
Det vil være ulikheter fra pedagog til pedagog, også innad i det enkelte fag. Digital undervisning kan egne seg godt for noen grupper, men ikke for alle. Forhold som elevsammensetning, tilgang til egnede lokaler og tilstrekkelig internettkapasitet er forhold som spiller inn.
 
Mesteparten av undervisningen vil være digital til grunnskolen åpner i sin helhet.
Noen lærere vil likevel kunne starte opp undervisningen, dersom de kan gjennomføre dette på en trygg måte. Disse vil gi beskjed om det til sine elever.