Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Utmeldingsfrist 15. november

Utmeldingsfristen for vårsemesteret er 15. november. Elever som melder seg ut etter fristen må betale semesteravgift for vårsemesteret.

Du melder deg ut ved å logge inn på Min side (SpeedAdmin – kulturskolens administrasjonsprogram) og trykke på «utmelding».