Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Viktig info om kulturskolens drift fremover!

Kulturskolen ønsker å kunne holde den fysiske undervisningen gående gjennom vinteren.

Med bakgrunn i byrådets pressekonferanse 26. oktober, opplever vi et behov for informasjon om kulturskolens drift. Oslo kulturskole har godkjent smittevernplan for fysisk undervisning på gult og rødt nivå så lenge undervisningsstedet ikke er pålagt stengt ned. 
 
Samtidig vil vi understreke at kulturskolen har noe strengere regler enn grunnskoler og andre når det gjelder når man skal være hjemme ved symptomer, siden vi opererer på kryss og tvers av hele kommunen. Det innebærer at ingen med symptomer på sykdom skal møte til fysisk undervisning i kulturskolen. Dette gjelder også ved slapphet og tørrhoste. Alle andre oppfordres fremdeles til å holde avstand, vaske hender ofte / bruke antibac, og registrere fremmøte i resepsjonen der dette er lagt til rette for, slik at smittesporing blir enklere ved behov.
 
Vi takker alle for å holde trykket oppe på smittevern, slik at kulturskolen kan holde fysisk undervisning gående gjennom vinteren.
 
Her finner du kulturskolens smittevernplan