Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Strengere tiltak innføres i kulturskolen

Med bakgrunn i myndighetenes nasjonale smittevernråd og restriksjoner i pressekonferanser 5. og 6. november, innføres strengere rutiner i kulturskolen fra og med tirsdag 10. november, foreløpig for tre uker.

 
Myndighetene er tydelig på alvoret, og at 60% av smitten antas å gå «under radaren», samtidig som 1/3 av smitten kommer fra ukjent smittekilde. Oslo med omliggende kommuner er særlig utsatt.
 
Prioritering fra nasjonale myndigheter er å sikre:
1. Liv og helse
2. Barn og unge, inkludert fritid
 
Kulturskolen prioriterer barn og unge. Voksne som er 20 år eller eldre skal ikke møte fysisk til undervisning. De kan følge undervisningen digitalt der det er mulig. Gjelder også foreldre / barntilbud.
 
Undervisning i kor, korps og orkestre fortsetter som vanlig. Disse lagene forholder seg til
smitteveileder for musikk godkjent av helsemyndighetene nasjonalt. Styrene tar avgjørelser i forhold til denne og gjeldende nasjonale og lokale føringer.
 
Alle innendørs arrangementer er nå forbudt i Oslo. Vi vil derfor vurdere om det lar seg gjøre å formidle elevenes arbeid i digitalt format på vår Facebookside eller andre kanaler, ved å gjøre opptak i forkant av tidspunkt for konsert eller forestilling. Det er ikke lov for foresatte å vente inne i lokalet.
 
Våre tiltak styrkes:
 
1. Hold størst mulig avstand.
2. Bruk munnbind inne i våre bygg; påbud gjelder ikke i undervisningssituasjon, og ikke for barn under 13 år.
3. Vask hender / bruk antibac ofte.
4. Alle som er inne i våre bygg på Grønland og Schous skal registrere seg i resepsjonen (navn / mobilnummer / inn og ut) for å lette smittesporing, bruke antibac og munnbind, og holde minst to meters avstand til andre. Foresatte henter og leverer utenfor bygget som hovedregel. Noen unntak avtales i forkant med lærer, slik at tilsynsvakt har oversikt.
5. Ingen med symptomer skal møte fysisk på jobb eller undervisning (strengere enn i skolen).
 
Tiltakene iverksettes i et forsøk på å begrense eskalerende smitteøkning, og for at flest mulig skal kunne gjennomføre undervisningen så normalt som mulig i halvåret vi går inn i nå.
 
Her finner du kulturskolens smittevernplan 
 
Sist oppdatert 09.11.2020