Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Forskjøvet oppstart for enkelte undervisningstilbud

På grunn av tiltakene fra Byrådet forskyver en del av vår undervisningstilbud oppstarten til uke 4.

Følgende kurs vil ha oppstart i uke 4:
 • Alle dansekurs
 • Musikkgrupper for barn
 • Gitarkurs, 10-ukerskurs
 • Bandskolen 
 • Kunstkarusell 
 • Tegning, 8-ukerskurs
 • Billedkunst, 8-ukerskurs
 • Animasjon, 8-ukerskurs
 • Keramikk og skulptur, 8-ukerskurs
 • Animasjon, helårskurs
 • Keramikk og skulptur, helårskurs 
OBS! Om tiltakene fortsetter eller strammes inn etter den 21. januar vil enkelte av kursene kunne bli avkortet eller forskjøvet ytterligere.