Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Miljøfyrtårn-sertifisering

Grønland kulturstasjon har fått Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen gjelder for tre år av gangen. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. 
 
Klima- og miljørapport for 2020