Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Vi innfører halvprisordning fra høsten 2021

Som en del av byrådets satsning på Oslo kulturskole innføres nå en halvprisordning på enkelte utvalgte undervisningssteder i byen.

 
Vi vil ha med oss flere, og gi alle barn og unge bedre mulighet til å ta i bruk det brede tilbudet av kunst- og kulturaktiviteter skolen har. Halvprisordningen er en forsøksordning. Ordningen gjelder alle ordinære elevplasser på skolene:


Rommen skole (Stovner)
Linderud skole (Bjerke)
  
Rødtvet skole (Grorud)

Stenbråten skole (Søndre Nordstrand)
 
Ris skole (Vestre Aker)
 
Nordstrand skole (Nordstrand)
 
Manglerud skole (Østensjø) Gjeldende for ett år.
  • Musikk på mandager (2. klasse AKS) 
 
Trosterud skole (Alna)
  
 
Oppdatert 30.06.2021