Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Audition for dansekompaniene

Blir med på et av dansekompaniene på Schous. Søk innen 26. august!