Hjem \ bli elev \ Utdrag fra Elevreglementet

Utdrag fra Elevreglementet

Nedenfor er et utvalg av viktige punkter fra Oslo musikk- og kulturskoles Elevreglement.

 
3.1 Fornyelse av fast elevplass
Elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen med OMK hver vår etter skriftlig forespørsel fra skolen.

3.2 Fornyelse av elevplass teater

Elever på fast plass binder seg for ett skoleår om gangen. Elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen med OMK hver vår etter forespørsel fra skolen. Ved tildeling av elevplass påfølgende skoleår, må egenandel betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen innen tidsfrist oppgitt ved tilbud om elevplass.

4.1 Egenandel alle elever
Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres, som følge av politiske vedtak i Oslo kommune. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling. Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon. Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester. Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.

5.1 Slutte i løpet av skoleåret fast elevplass
Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 1. desember. Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon Utmelding@oslokulturskole.no Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.


5.2 Slutte i løpet av kurset tidsavgrenset kurs

Egenandelen for kurset/semesteret må betales selv om eleven ønsker å slutte i løpet av kurset.Publiseringsløsning av Imbera AS