Hjem \ Søk plass

Søk plass

 
Har du spørsmål vedrørende opptak eller søknad kan du ta kontakt med vårt sentralbord (tlf. 22 05 77 70). Spørsmål som gjelder dans: dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no - tlf. 22 20 67 23 
 
Vilkår for opptak
Musikk: Fra det året du fyller 6 år, unntatt musikk i livets begynnelse (fra 0 år), suzukifiolin (fra 3 år).
Teater: barneteater (fra 5 år).
Dans: Se alder og nivå på våre timeplaner for dans. Fordypningstilbud i dans har opptaksprøver. 
 
Generelt
Har du elevplass (helårskurs) må du bekrefte at du ønsker å fortsette hvert år innen 1. mai. Dersom du ikke får elevplass, vil du komme på venteliste, og i mellomtiden kan det være lurt å se nærmere på noen av våre kurstilbud. Det meste av undervisningen følger skoleåret, og foregår på ettermiddag/kveld. Vi har også kurs med varighet på 8 – 12 uker, som starter på ulike tidspunkt gjennom året.
 
Ungdom/voksne som får melding om venteliste på dans ukene ved oppstart, oppfordres å møte opp til timene. (da vi ikke alltid rekker å ta opp og svare alle søkere første kursuke) Barn på venteliste- ta kontakt! 
 
Søknadsfrister
Hovedopptak til elevplasser i musikk og teater gjøres i juni. Dans tar opp elever til kurs for høst-og vårsemester. (sommerkurs og nyttårskurs har egne frister). Noen kurs er åpne for å kjøpe enkelttimer.  
Skolen tar imidlertid imot søknader hele året.
 
 
Publiseringsløsning av Imbera AS