Hjem \ bli_elev \ Veiledende retningslinjer for opptak

Veiledende retningslinjer for opptak

Oslo kulturskole har veiledende retningslinjer for å ivareta likebehandling og behov for tilrettelegging ved tildeling av elevplasser. Retningslinjene skal balansere ulike hensyn i opptaksprosessen, og sørge for bred rekruttering og tilpasset tilgang til undervisningen. I tillegg skal det tas hensyn til at elevgruppene skal være hensiktsmessig sammensatt for et best mulig faglig utbytte av undervisningen som gis. Retningslinjene er oppført punktvis, ikke i en prioritert rekkefølge.
 
  • Om eleven kommer tilbake fra permisjon fra samme disiplin.
  • Elevens søknadsdato på aktuell disiplin, forutsatt at søker tilhører aldersgruppen, målgruppen, kursets nivå og sammensetting av gruppen.
  • Elevens bosted i forhold til undervisningstilbudet/ sted med ledig plass.
  • Eleven kommer inn under byrådets prioriterte satsingsområder.
  • Om eleven søker overgang fra annet tilbud gitt av Oslo kulturskoles lærere.
  • Overgang fra annen kulturskole.
  • Elevens første søknadsdato generelt i kulturskolen.


Publiseringsløsning av Imbera AS