Hjem \ fagtilbud \ dans \ Kurstilbud Tåsen, Sagene og Nydalen

Dans på Tåsen, Sagene og Nydalen

Oslo kulturskole tilbyr dansetimer på Tåsen senter, Sagene samfunnshus og på Fernanda Nissen skole i Nydalen.

Foto: Tale Hendnes
 
  
Høsten 2020 planlegger vi kursstart i uke 35. Vi tar forbehold om endringer i timeplanen i henhold til smittevernveileder og myndighetenes anbefalinger.
 
Ved påmelding, velg dag og tid eller skriv dette i merknadsfeltet.
 
Undervisningen foregår i dansesal med speil. Alle elevene vil kunne delta på våre forestillinger på Riksscenen.
  
Kontakt oss på: dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no
eller tlf. 22 20 67 23
 
Tåsen senter: Kaj Munks vei 41 (Puls treningssenter / Tåsen fysioterapi- 2.etg.)
Fernanda Nissen skole; Sandakerveien 102 (inngang fra Kristoffer Aamotsgate)
Sagene samfunnshus: Kristiansands gate 2 
 
Informer pedagogen ved sykdom eller fravær. Ved skade eller sykdom over lengre tid, har du ved fremvisning av legeerklæring rett til å få en del av innbetalt kursavgift trukket fra på et senere kurs. Eventuell avmelding må skje skriftlig i løpet av første kursuke. Dersom skriftlig beskjed ikke foreligger innen fristen, må hele kursavgiften betales. Se forøvrig skolens reglement. 


Publiseringsløsning av Imbera AS