Hjem \ fagtilbud \ dans \ Praktisk info

Kursstart våren 2021 er uke 4. Vi starter med digitalt tilbud. Pedagogene sender ut informasjon om tilbudet, med linker til zoom, video og annet. Vi håper å kunne åpne for fysisk undervisning om ikke altfor lenge!

Informer pedagogen ved sykdom eller fravær. Ved skade eller sykdom over lengre tid, har du ved fremvisning av legeerklæring rett til å få en del av innbetalt kursavgift trukket fra på et senere kurs. Eventuell avmelding må skje skriftlig i løpet av første kursuke. Dersom skriftlig beskjed ikke foreligger innen fristen, må hele kursavgiften betales.
 
Kontakt danseseksjonen:
E-post: dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no
Tlf: 22 20 67 22 (kontortid man–fre kl. 12–14)
Resepsjonen Schous kulturstasjon: 22 20 67 25
Resepsjonen er åpen når vi har kurs (man.–tor. 16–22, fre. 16–20 og lør. 10–15).
 


Publiseringsløsning av Imbera AS