Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Foreldre og barn

Foreldre og barn

Alder/nivå: 1 – 3 år med foreldre
Varighet: Våren 2018 – kursstart uke 3. Stengt uke 8. Siste kursuke: uke 19. Stengt 1 .mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag
Pris: 1.900,– pr. semester

 
På Schous tilbyr vi kurs der foreldre og barn møtes for å synge, leke, og oppleve musikk og dans sammen. Vi deler inn gruppene etter alder. 

Målet er å stimulere barnas iboende glede av å bevege seg til musikk og inspirere foreldre til felles aktivitet sammen med barna.Pedagogen bruker mye forskjellig musikk. 
 
Vi anbefaler at barna følges av én fast foresatt de første 3 ukene for å skape en god og trygg atmosfære. Ta kontakt hvis barnet har spesielle behov som vi bør vite om. Pedagogen vil informere mer om kurset ved kursstart. Vi deler inn gruppene etter alder. 
 

Forkunnskaper:
Man trenger ingen forkunnskaper for å gå på kurset. Det er fint om den samme personen følger barnet de første gangene så barna blir trygge på alle som er med på timen.

Utstyr:
Det er fint om barna har på seg behagelig tøy de kan bevege seg i, som for eksempel joggebukse og t-shirt. På føttene kan de ha på seg antisklisokker eller være barbeint. Vennligst bruk garderoben i 2. etasje.

Kontaktperson: Liv Greli - tlf. 22 20 67 23 / resepsjon (når vi har kurs): 22 20 67 25Publiseringsløsning av Imbera AS