Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Intensivt kveldsstudium

Intensivt kveldsstudium

Alder/nivå: Søkere må være over 18 år.
Varighet: Våren: Oppstart uke 3. Helgeprøver i forbindelse med forestillinger. Siste kursuke: For kurs tom 12 år uke 19. For kurs 13-15 år/ 16 år/voksne siste kursdag mandag 29.mai. 1.mai, 17.mai, Kr.h.fart og fredag 25.mai er stengt. Avsluttende forstilling onsdag 31.mai kl.1800.
Pris: 15.860 ,– pr. skoleår (inkl. depositum 3.000,–)

 
Inntak for skoleåret 2016 / 2017:
Noen ledige plasser- audition etter avtale.
 
Intensivt kveldsstudium i dans ved Oslo musikk- og kulturskole er beregnet på deg som ønsker en rask utvikling av dine danseferdigheter og teste dine muligheter for videre utdanning innen danseyrket. Studiet vil gi deg et solid erfaringsgrunnlag før du eventuelt søker videre til høyere studier innen dans eller danserelatert utdanning.

Studiet kan (i begrenset grad) kombineres med jobb og lignende (på dagtid). Undervisningen foregår hovedsakelig på kveldstid fra kl.15:00. Pedagogene hos oss har høgskoleutdanning og solid erfaring som dansekunstner og pedagog.

Du vil i løpet av året få muligheten til å opparbeide en danseteknisk base i fagene jazz, klassisk og moderne/samtidsdans dans. Du vil også få erfaring i å jobbe selvstendig med utgangspunkt i eget bevegelsesmateriale. Skolen legger vekt på utvikling av den enkeltes elevs tekniske ferdigheter og kunstneriske og kreative evner. Du vil få tett oppfølging med jevnlig personlig veiledning.
 
Schous kulturstasjon har et spennende og inspirerende fagmiljø med flere skoler innen dans og ulike kunstuttrykk. Oslo musikk- og kulturskole har over 1000 danseelever med spisset dansefaglig tilbud over 6 steder i byen. Det største tilbudet finner du på Schous kulturstasjon.  
 
Obligatoriske timer per uke
  • 3 timer klassisk ballett
  • 3 timer jazz
  • 3 timer moderne/samtidsdans
  • 1 time strekk/avspenning
  • 1 time improvisasjon/kreativt arbeid
  • 1 time pilates/yoga
  • 2 timer selvstendig arbeid/kreative oppgave
Fordypingsklasser
Fordypningsklasser i jazz, klassisk og moderne/samtidsdans høst/vår. Anatomi,skadeforebygging. akuttskade behandling, ernæring. Elevsamtaler med pedagoger i fagene jazz, klassisk, moderne/samtidsdans høst og vår.
 
Scenisk arbeid
Elevene opptrer på Elvelangs i september, interne visninger og eksterne forestillinger. Vi har eget teater på Schous kulturstasjon. Forestillinger på Riksscenen vårsemesteret.
 
Valgfrie timer per uke
Valgfrie klasser (etter avtale). Ekstra trening betinger at man er skadefri.

Krav ved inntak

Du må ha en sterk motivasjon for å jobbe med dansefaget, samt vilje og evne til å samarbeide med dine medelever. Du må også kunne jobbe selvstendig. Søkere må være over 18 år.

Skoleåret
Skoleåret starter august/september og varer til juni måned.
Vi følger grunnskolens ferie og fridager.
Etter endt skoleår blir elevene tildelt vitnemål (betinger at man har bestått hovedfagene).
 
 
Vi tar inn maks 12 elever hvert skoleår.
 
Utstyr
Behagelig og bevegelig treningstøy. Myke sko i klassisk ballett (evt. tåspiss), evt. myke jazzsko. Det må påregnes noen utgifter til å se danseforestillinger.Bli elev
Søk plass på Intensivt kveldsstudium (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Cecilie Sleppen Ålskog - tlf. 22 20 67 23 /Schous kulturstasjon: 22 20 67 25 (når vi har kurs)Publiseringsløsning av Imbera AS