Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Intensivt kveldsstudium

Intensivt kveldsstudium

Alder/nivå: Søkere må være over 18 år.
Varighet: Fra august/september 2017 til juni 2018. Avsluttende forestilling i mai. Skolestart med møte i uke 34 hvor vi setter timeplan for den enkelte. Undervisningen starter uke 35. Stengt uke 40.
Pris: 15.860 ,– pr. skoleår (inkl. depositum 3.000,–)

 
Inntak for skoleåret 2017 / 2018:
Fortløpende opptak. Audition i juni og august
 
Intensivt kveldsstudium i dans ved Oslo musikk- og kulturskole er beregnet på deg som ønsker en rask utvikling av dine danseferdigheter og teste dine muligheter for videre utdanning innen danseyrket. Studiet vil gi deg et solid erfaringsgrunnlag før du eventuelt søker videre til høyere studier innen dans eller danserelatert utdanning.

Studiet kan (i begrenset grad) kombineres med jobb og lignende (på dagtid). Undervisningen foregår hovedsakelig på kveldstid fra kl.15:00. Pedagogene hos oss har høgskoleutdanning og solid erfaring som dansekunstner og pedagog.

Du vil i løpet av året få muligheten til å opparbeide en danseteknisk base i fagene jazz, klassisk og moderne/samtidsdans dans. Du vil også få erfaring i å jobbe selvstendig med utgangspunkt i eget bevegelsesmateriale. Skolen legger vekt på utvikling av den enkeltes elevs tekniske ferdigheter og kunstneriske og kreative evner. Du vil få tett oppfølging med jevnlig personlig veiledning.
 
Schous kulturstasjon har et spennende og inspirerende fagmiljø med flere skoler innen dans og ulike kunstuttrykk. Oslo musikk- og kulturskole har over 1000 danseelever med spisset dansefaglig tilbud over 6 steder i byen. Det største tilbudet finner du på Schous kulturstasjon.  
 
Obligatoriske timer per uke
  • 3 klasser klassisk ballett
  • 3 klasser jazz
  • 3 klasser samtidsdans
  • 1 klasse strekk/alt.pilates/yoga
  • 1 klasse pilates/yoga
  • 1 klasse improvisasjon / kreativt time
  • 2 klasser selvstendig arbeid / kreative oppgaver
Fordypingsklasser
Fordypningsklasser i jazz, klassisk og moderne/samtidsdans høst/vår. Anatomi,skadeforebygging. akuttskade behandling, ernæring. Elevsamtaler med pedagoger i fagene jazz, klassisk, moderne/samtidsdans høst og vår.
 
Scenisk arbeid
Elevene opptrer på Elvelangs i september, interne visninger og eksterne forestillinger. Vi har eget teater på Schous kulturstasjon. Forestillinger på Riksscenen vårsemesteret.
 
Valgfrie klasser per uke
Valgfrie klasser (etter avtale). Ekstra trening betinger at man er skadefri.
 
Utstyr
Behagelig og bevegelig treningstøy. Myke sko i klassisk ballett (evt. tåspiss), evt. myke jazzsko. Det må påregnes noen utgifter til å se danseforestillinger. 

Krav ved inntak

Du må ha en sterk motivasjon for å jobbe med dansefaget, samt vilje og evne til å samarbeide med dine medelever. Du må også kunne jobbe selvstendig. Søkere må være over 18 år.

Skoleåret
Skoleåret starter august/september og varer til juni måned. Vi følger grunnskolens ferie og fridager.
Etter endt skoleår blir elevene tildelt vitnemål (betinger at man har bestått hovedfagene).
 
Vi tar inn maks 12 elever hvert skoleår.
 
Kontaktperson 
Tlf. 22 20 67 23
Resepsjon Schous: 22 20 67 25  


Bli elev
Søk plass på Intensivt kveldsstudium (elektronisk søknad)Publiseringsløsning av Imbera AS