Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Schous fordypning i dans

Schous fordypning i dans

Ettårig fordypning i dans

Alder/nivå: Søkere må være fyllt 18 år
Varighet: Uke 35 - uke 22.
Pris: Ta kontakt med administrasjonen for info om pris.

Foto: Tale Hendnes
 
Ikke opptak for skoleåret 2020–2021!
 
Schous fordypning i dans er beregnet på deg som ønsker å studere scenisk dans. Studiet er et fordypningsår før du søker deg videre til høyere utdanning. I tillegg til fordypning i de dansetekniske fagene, vil du jobbe med egne prosjekter. Gjennom god faglig veiledning vil den eleven utvikle sine tekniske og kunstneriske ferdigheter. Hovedfagene ved studiet er jazz og samtidsdans. I tillegg undervises det i komposisjon, improvisasjon, prosjektarbeid, urbane stiler, klassisk, pilates, yoga og strekk.
 
Studiet kan i noe grad kombineres med jobb på dagtid. Undervisningen foregår på ettermiddag fra kl. 15:00. Noe helgearbeid i forbindelse med prosjekter og forestillingsarbeid.
 
Selvstendig prosjekt
Elevene vil i løpet av året arbeide med et selvstendig kunstnerisk fordypningsprosjekt med selvvalgt tema, metode, struktur og arbeidsmåte. I dette arbeidet vil studentene være i koreografiske prosesser som kan inneholde ulike metoder, analyse, diskusjon og refleksjon. Her vektlegges koreografisk og intellektuell praksis så vel som fysisk tilnærming. Prosjektene og prosessen vil bli veiledet. Arbeidet skal resultere i en visning hvor elevene selv velger presentasjonsform og sted.
 
Obligatoriske timer per uke 
3 klasser jazz 
3 klasser samtidsdans
2 klasser klassisk ballett
2 klasser pilates/yoga/strekk
1 klasse improvisasjon/komposisjon
2 timer selvstendig prosjektarbeid
2 valgfrie klasser

Elevsamtaler med pedagoger i hovedfagene (jazz eller samtidsdans) høst og vår samt med studiekoordinator og/eller veileder av prosjektoppgaver.

Fordypningsklasser 
Fordypningsklasser i jazz, samtidsdans, anatomi og ernæring.
 
Scenisk arbeid 
I tillegg til selvstendige kunstneriske prosjekter deltar elevene på den store årlige elevforestillingen på Riksscenen, samt på interne visninger og mindre visningsarenaer som Dansens dager og julevisning.
 
Skoleåret
Skoleåret strekker seg fra august til mai. Studiet kan i noe grad kombineres med jobb på dagtid. Undervisningen foregår på ettermiddag/kveld og noe helgearbeid i forbindelse med prosjekter og forestillinger.
 
Pris: kr.11 500,- for hele skoleåret. (høst og vår) 
 
Opptak
Søkere må være sterkt motivert for å fordype seg i dansefaget. Du må ha evne til å samarbeide med andre og jobbe selvstendig. Søkere må være fylt 18 år. Opptaket vil foregå ved deltagelse på audition som inneholder jazz, samtidsdans og kreative oppgaver etterfulgt av en individuell samtale. Inntak blir vurdert etter den enkeltes potensiale og motivasjon. Vi tar inn maks 12 elever.
 
Hvem er vi?
Schous fordypning i dans holder til på Schous kulturstasjon, og er en del av Oslo kulturskole. Vi har et bredt kurstilbud innen dans, ballett og urbane dansestiler, samt yoga, strekk og pilates. Hos oss vil du møte en stab på 30 kunnskapsrike pedagoger med spisset fagkompetanse, som vil gi deg god veiledning i et hyggelig og inspirerende fagmiljø. Vi disponerer syv dansestudioer med spesialtilpassede gulv, samt egen black box. Kompanier og dansekunstnere holder til på huset, noe som gjør det mulig å knytte kontakter blant likesinnede, og skaper grobunn for fremtidig samarbeid. Schous fordypning i dans er videreutviklet fra tidligere Intensivt kveldsstudium i dans.
 
Kontakt
Cecilie Ålskog
Tlf: 22 20 67 22
Resepsjonen Schous kulturstasjon: 22 20 67 25
Resepsjonen er åpen når vi har kurs (man.–tor. 16–22, fre. 16–20 og lør. 10–15).


Bli elev
Søk plass på Schous fordypning i dans (elektronisk søknad)Publiseringsløsning av Imbera AS